Odzyskiwanie danych

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich którzy w wyniku awarii sprzętu utracili swoje cenne dane. Jako autoryzowany partner firm  MediaRecovery i ONTRACK, posiadamy szerokie doświadczenie, oraz zaplecze pozwalające na odzyskiwanie danych zarówno z uszkodzonych logicznie jak i mechanicznie dysków i innych nośników jak karty pamięci, płyty cd itp.

Dane z nośników uszkodzonych logicznie próbujemy odzyskać w naszej firmie, jeśli nie przynosi ono skutków to po konsultacji z klientem przekazujemy nośnik do laboratorium

Odzyskiwanie danych (ang. data recovery) to proces przywracania dostępu do danych zapisanych na dowolnym nośniku lub odtwarzania fizycznego zapisu w celu otrzymania pierwotnej struktury danych.

Dzięki specjalistycznemu laboratorium istnieją szanse na to, że odzyskane zostaną dane ze wszystkich rodzajów nośników, wszystkich systemów operacyjnych niezależnie od rodzaju uszkodzenia nośnika. Najczęściej są to dyski twarde, jednak do laboratoriów odzyskiwania danych trafiają również dyskietki, płyty CD-R, DVD, taśmy streamer'owe, czy pamięci flash - stosowane m.in. w aparatach cyfrowych.

Istnieją dwa rodzaje uszkodzeń powodujące utratę danych. Są to uszkodzenia software'owe (logiczne) i hardware'owe (fizyczne).

Uszkodzenia logiczne (software'owe) polegają na naruszeniu integralności struktury logicznej danych, a nie na uszkodzeniu samych nośników. Czasem w tego typu przypadkach pomagają standardowe narzędzia, jednak często problem jest na tyle głęboki, iż konieczna jest ingerencja specjalisty pracującego w laboratorium.

Uszkodzenia logiczne mogą być spowodowane atakami wirusów komputerowych, przerwami w dopływie prądu elektrycznego, nagłymi skokami napięcia lub błędami w oprogramowaniu. Przyczynami uszkodzeń software'owych prowadzących do utraty danych mogą być również problemy z partycją i/lub wystartowaniem komputera, czy też uszkodzenie lub brak struktur systemu plików. Jednak najbardziej prozaicznym i jednocześnie jednym z najczęstszych, przykładem uszkodzenia logicznego jest przypadkowe skasowanie danych lub zastosowanie komendy FDISK.

Dużo cięższymi, od uszkodzeń logicznych, przypadkami utraty danych są uszkodzenia mechaniczne nośników. W tego typu przypadkach uszkodzeniu ulegają najczęściej elementy nośników takie jak głowice, wewnętrzna i zewnętrzna elektronika dysku, silnik, czy same talerze. Odzyskiwanie danych w tych przypadkach wymaga zastosowania najnowszych technologii oraz laboratoryjnych warunków pracy specjalistów data recovery.

Średnia skuteczność odzyskiwania danych na całym świecie wynosi 76%. Warunkiem utrzymania tak wysokiej sprawności działania jest zatrudnianie najlepszych specjalistów, którzy swe umiejętności mogą wykorzystywać w profesjonalnym laboratorium odzyskiwania danych. Polscy specjaliści DR pracujący w laboratorium Ontrack należą do najlepszych na świecie.

Na średnią skuteczność odzyskiwania danych składają się dwie wartości. Odsetek odzyskiwanych danych w najtrudniejszych przypadkach ich utraty tj. uszkodzeniach fizycznych, który wynosi aż 63% oraz skuteczność odzyskiwania danych w przypadkach uszkodzeń logicznych wynosząca 91%.

Tak wysoką skuteczność odzyskiwania danych zawdzięcza się całemu łańcuchowi poszczególnych czynności składających się na odzyskiwanie danych.

Pierwszym etapem tego procesu jest ekspertyza uszkodzonego nośnika. Pozwala ona na określenie rodzaju uszkodzenia, wskazanie możliwości odtworzenia danych oraz czasu potrzebnego do zakończenia całego procesu. Przede wszystkim, na tym etapie, specjaliści pracyjący w laboratorium data recovery szacują, która ze stosowanych w polskim laboratorium technologii przyniesie najlepsze rezultaty w możliwie najkrótszym czasie.

Kolejnym etapem
procesu odzyskiwania danych jest odtworzenie utraconych informacji w laboratorium data recovery. Polska pracownia wyposażona jest w sprzęt najwyższej klasy. Narzędziami, którymi na co dzień posługują się specjaliści  są m.in. komora laminarna (ang. clean bench) pozwalająca na utrzymanie klasy czystości powietrza 100. W tak samo sterylnych warunkach produkowane są dyski twarde, z których specjaliści DR najczęściej odzyskują dane. Do obserwacji mikroskopijnych elementów nośników danych służy mikroskop stereoskopowy. Pozwala on m.in. na obserwację, niewidocznych gołym okiem, głowic dysków twardych.

Nasza firma współpracuje z liderami odzyskiwania danych w Polsce

http://www.krollontrack.pl/gfx/logo01a.gif
| Odzyskiwanie danych | Odzyskiwanie danych Rzeszów | Odzyskiwanie danych z kart pamięci | Programy do fakturowania | Programy dla firm | Odzysk danych | Backup | Bezpieczeństwo danych | Usuwanie wirusów | Serwis komputerowy |

Aby podnieść walory użytkowania strony, używane są cookies Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij i zobacz Polityka wobec cookies.

Akceptuję cookies z tej strony.