Ibiznes startowa

Faktura VAT iBiznes Startowa to najprostsza wersja programu do fakturowania przeznaczona dla Firm usługowych i handlowych. Łatwa obsługa pozwala na pracę osobom, które boją się komputerów. Umożliwia wystawienie niezbędnych dokumentów przy sprzedaży: faktury VAT, paragony, rachunki.

Zestawienia i analizy sprzedaży zawarte w wyższych wersjach - umożliwiają analizę i zestawienia według klienta lub towaru, ocenę struktury sprzedaży w wybranym okresie, rentowność, obroty. Użytkownik ma możliwość wydrukowania zestawień sprzedaży w wybranym przez siebie okresie. Wydruk zawiera listę sporządzonych rachunków oraz podsumowanie.

Własny układ rejestru - umożliwia zdefiniowanie własnego sposobu numerowania, prowadzenie numeracji rocznej lub miesięcznej, posiada funkcję dodania własnych w nieograniczonej liczbie rejestrów.

Inteligentne podpowiedzi - już po pierwszej wpisanej literze pomoże przy wyszukiwaniu klienta, towaru, czy usługi.

Program nie obsługuje drukarek i kas fiskalnychMOŻLIWOŚCI PROGRAMU DO FAKTUR:

    Szybkie i łatwe wystawianie faktur, rachunków, paragonów
    Możliwość wystawienia faktury, rachunku ad hoc bez klienta lub towaru wprowadzonego do kartoteki
    Inteligentnie podpowiedzi i wyszukanie klienta, towary usługi
    Funkcja szybkiego wystawienia rachunku - 3 ruchy
    Zarządzanie dokumentami sprzedaży, korygowanie dokumentów
    Obsługa rabatów
    Kontrola należności i bieżących rozliczeń z klientami
    Obsługa płatności i zadłużenia
    Zdefiniowanie własnych jednostek miary
    Możliwość umieszczenia na rachunku własnego logo i pieczątki firmy, dodanie stopki z własnym opisem i uwagami pod treścią rachunku
    Możliwość wysyłania mailem wiadomości do klienta nie wychodząc z programu
    Możliwość wysłania z programu wystawionej faktury/rachunku/paragonu mailem
    Zdefiniowanie własnego sposobu numerowania, wybór numeracji rocznej, lub miesięcznej, nieograniczona liczba rejestrów
    Export i import faktur, bazy klientów, kartotek towaru, lub usługi( PDF, HTML, JPG, Open Office, Excel)
    Możliwość późniejszej edycji wystawionych faktur
    Rejestr sprzedaży VAT
    Ilustracja sprzedaży miesięcznej lub rocznej za pomocą wykresu
    Analiza sprzedaży VAT z możliwością wyboru ( cała sprzedaż, wybrany towar, wybrany klient za podany okres rozliczeniowy )
    Analiza obrotu sprzedaży VAT i rentowności w wybranym okresie
    Drukowanie dokumentu na wszystkich typach drukarek laserowych i atramentowych
    Kartoteka klientów
    Kartoteka towarów i usług
    Tworzenie archiwum (kopii bezpieczeństwa)

MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIENIA FAKTUR I RACHUNKÓW:

    Rachunki
    Paragony
    Faktura VAT marża
    Faktura VAT
    Faktura VAT MP
    Faktura VAT zaliczkowa
    Faktura VAT końcowa
    Faktura Korygująca
    Faktura Pro-forma

KUPUJĄC PROGRAM OTRZYMASZ:

    Dożywotnią licencję
    Fakturę VAT, która jest dowodem legalnego nabycia programu
    Darmową aktualizacja za pomocą Internetu przez okres jednego roku
    Darmową pomoc techniczną (telefon, mail)

WARUNKI AKTUALIZACJI:

- Licencja jest dożywotnia

    Możliwość pobrania aktualizacji kończy się po upływie 1 roku od daty aktywowania programu Faktura VAT iBiznes

- Korzyści wynikające z zakupu aktualizacji na kolejny rok

    Opieka prawna nad programem Faktura VAT iBiznes
    Darmowa pomoc techniczna (telefon, mail)
 Program do fakturowania zamówienie              Program do fakturowania demo

Aby podnieść walory użytkowania strony, używane są cookies Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies kliknij i zobacz Polityka wobec cookies.

Akceptuję cookies z tej strony.